15 maart 2019

Versie-informatie Assistent

Hieronder zie je een overzicht van bug-fixes en uitbreidingen e.d. in Assistent. De versies zijn niet doorlopend genummerd. Tussenliggende nummers bevatten alleen kleine, vaak cosmetische aanpassingen óf patches voor individuele gebruikers.

Er zijn twee soorten updates:

Minor update
updates zonder conversie van de data – meestal snel geïnstalleerd

Major update
updates met conversie van de data – kunnen geruime tijd in beslag nemen.

De versie waarmee je werkt wordt aangeduid met een versienummer dat bestaat uit 4 digits (bijvoorbeeld 3.1.33.1) waarvan alleen de laatste twee van belang zijn. Als er een update beschikbaar is bepaalt de derde digit (in het voorbeeld 33) of een conversie gaat plaatsvinden. Als de update een hogere derde digit heeft dan de versie waarmee je nu werkt kun je een conversie verwachten. In alle andere gevallen dus niet.

We adviseren de beschikbare updates zo spoedig mogelijk na het verschijnen te installeren.


04-06-2019 – 3.1.50.5 – Minor Update

bug-fixes

 • ADN: In sommige gevallen werd de mutatiecode niet goed aanpast bij het verwerken van een PMB-bericht
 • APLAZA: Het verwerken van PDF-documenten ging niet goed indien er geen polisnummer werd aangeleverd
 • APLAZA: Het verwerken van een SVE-bericht gaf soms de foutmelding: “Ongeldige conversie voor variant-type”
 • EMAIL: Bij het opstellen van een e-mailsjabloon voor het versturen van nota’s en facturen werd het standaard lettertype niet goed overgenomen
 • KLANT: De velden “TypeKlant” en “sub agent” tonen nu weer de omschrijving i.p.v. de codering
 • POLIS: In sommige gevallen werd een foutmelding getoond wanneer het aanmaken van een nota geannuleerd werd met de ESC-knop
 • SCHADE: Bij het opstellen van een e-mail op schadeniveau overschreef Assistent het onderwerp van de e-mail

 


02-05-2019 – 3.1.50.4 – Minor Update

bug-fixes

 • ADN: In sommige gevallen werd de mutatiecode van een polis niet correct gewijzigd bij het verwerken van een PMB-bericht
 • ADN: In sommige gevallen gaf Assistent een foutmelding bij het aanmaken van een boeking vanuit het PMB-scherm
 • APLAZA: Het verwerken van SVE-berichten gaf soms een foutmelding
 • APLAZA: Schadedocumenten werden niet goed aan schadedossiers gekoppeld
 • APLAZA: Documenten werden soms niet goed gekoppeld indien de maatschappij een foutief polisnummer aanleverde
 • EMAIL: Bij het toevoegen van (meer dan 7) bijlagen werd het e-mailscherm niet goed aangepast
 • EMAIL: De samenvoegvelden notaris, taxateur en makelaar werden niet goed gevuld bij het opstellen van een standaard e-mailtekst
 • EMAIL: Bij het selecteren van een e-mailtekst worden de voorvoegsels (K_) nu uit de onderwerpregel weggelaten
 • EMAIL: E-mailteksten worden nu weer gesorteerd weergegeven
 • HYPOTHEEK: Op de papieren afdruk van een hypotheekoverzicht werd het veld “totaal hypotheek” niet correct afgedrukt.
 • INCASSO: Assistent exporteert nu nog maar 1 incasso-bestand (RCUR)
 • KLANT: Het wijzigen van het veld “Type klant” werd niet opgeslagen wanneer men met de ESC-knop de klantenkaart afsloot
 • POLIS: Documenten werden niet goed opgeslagen wanneer een nieuwe polis nog niet in de database was opgeslagen
 • POLIS: Wanneer men vanuit het “hoofd”-polisoverzicht een pakketmantel muteerde, werden bijbehorende pakketonderdelen niet bijgewerkt
 • POLIS: Bij de knop “gegevens overnemen…” op het tabblad “premiegegevens – berekend” kwamen soms afrondingsverschillen voor
 • POLIS: De knop “claimen/niet claimen” rekent nu met alle premievelden
 • SCHADE: Bij het maken van een boeking werden de velden WA en CASCO niet ingevuld indien deze leeg waren

uitbreidingen

 • APLAZA: De connect-postbus wordt nu ook leeggehaald (o.a. voor documenten en berichten van VCN)

19-03-2019 – 3.1.50.3 – Minor Update

bug-fixes

 • EMAIL: Standaardbijlagen werden niet altijd goed toegevoegd


14-03-2019 – 3.1.50.2 – Minor Update

bug-fixes

 • EMAIL: Oude e-mailteksten werden niet meer getoond nadat er een nieuwe was aangemaakt

13-03-2019 – 3.1.50.1 – Major Update

bug-fixes

 • ADN: Mutatiecodes worden nu goed overgenomen bij een dubbele boeking in PRL of PMB berichten
 • ADN: Mutatiecodes worden nu goed overgenomen bij PBI berichten
 • ADN: POR codes zonder hoofdletter worden nu goed ingelezen
 • ALGEMEEN: Het was mogelijk om een spatie in de gebruikersnaam op te nemen
 • ALGEMEEN: Selecties konden worden gemaakt door iemand zonder deze rechten
 • APLAZA: Documenten op schadeniveau werden in sommige gevallen niet goed gekoppeld
 • HDN IMPORT: De import is aangepast aan de gewijzigde standaard
 • HDN IMPORT: Voorletters worden soms zonder puntjes aangeleverd; nu wordt dat gecorrigeerd overgenomen
 • KLANT: Bij het verwijderen van een klant werden eventueel gekoppelde mailings niet verwijderd
 • KLANT: De koppeling met Clareo op klantniveau aangepast naar Findash
 • TIJREG: Bij het opslaan van een tijdregistratie in de tweede instantie werd de juiste gebruikerscode niet meegenomen

uitbreidingen

 • AGENDA: Onthoudt de keuze “geselecteerd” of “allemaal” bij het afdrukken van de agenda op het hoofdscherm
 • ALGEMEEN: Het verwijderen van een klant is moeilijker gemaakt. Voortaan moet eerst “VERWIJDEREN” worden ingetikt
 • ALGEMEEN: De ESC-knop sluit nu alle schermen en niet meer sommige (M.u.v. het hoofdscherm)
 • APLAZA: Bij het verwerken van SVE-berichten wordt nu ook het e-mailadres en telefoonnummer op klantniveau ingevuld
 • DERDEN: Mogelijkheid om de regel te kopiëren via rechtermuisknop
 • EMAIL: Standaard e-mailteksten zijn aangepast, het is nu mogelijk om standaard e-mailteksten met opmaak te maken
 • FACTUUR: Het is nu mogelijk om facturen per e-mail te sturen
 • HDN IMPORT: Tekstregels(notities) worden nu ook overgenomen
 • NOTA: Het is nu mogelijk om nota’s per e-mail te sturen
 • POLIS: Bij het afdrukken van polisoverzicht lang de schadevrije jaren toegevoegd
 • POLISOVERZICHT: Op het printform worden onnodige velden bij pakketmantels nu niet meer afgedrukt

23-03-2018 – 3.1.49.1 – Major Update

bug-fixes

 • APLAZA: Wanneer een aanhalingsteken (“) voorkwam in een klantnaam ging het verwerken van een SVE-bericht niet goed
 • APLAZA: Wanneer je het koppelen van een document afbrak, werd het document in sommige gevallen gekoppeld aan de klant die als laatste opgezocht was
 • APLAZA: Wanneer een “=”-teken in een databaseveld voorkwam werkte het koppelen aan een klant niet goed
 • APLAZA: Schadedocumenten werden in sommige gevallen niet goed uitgelezen
 • APLAZA: Bij het verwerken van APLAZA-SVE berichten werden incasso codes in sommige gevallen verkeerd gezet
 • ALGEMEEN: Documenten slepen op polisniveau in een submap werkte niet goed
 • ALGEMEEN: De klanthistorie-knop werkte niet goed
 • EMAIL: Wanneer je iemand een BCC wilde sturen en álleen het bcc-emailadres invulde werd de mail niet gestuurd
 • OUTLOOK: E-mailtjes met een “tab”-teken in de onderwerpregel konden niet worden verplaatst
 • POLIS: Het verplaatsen van een polis naar een andere klant ging niet goed wanneer er nog documenten geopend waren

uitbreidingen

 • ALGEMEEN: In het kader van de aankomende AVG hebben we alle tabellen versleuteld met een wachtwoord
 • HDN-Import: Indien er een polis aanwezig is wordt deze ook geimporteerd
 • HDN-Import: We hebben de koppeling weer opgepoetst; Bic, telefoonnr partner, e-mail partner, einddatum legitimatie klant en partner, BSN Partner worden ook weer geimporteerd…
 • INCASSO: CtrlSum toegevoegd aan de Sepa-XML-Export
 • OUTLOOK: Het is nu ook mogelijk om e-mails te verplaatsen naar verwijderde items door in het overzicht op delete te drukken
 • TIJDREGISTRATIE: Bij het declaren van tijdregistraties wordt nu de gebruiker overgenomen van wie de tijdregistraties zijn in plaats van diegene die aan het declareren is
 • SCHADE: Op het tabblad derden van een schadedossier kun je nu ook naar “derden” zoeken

03-07-2017 – 3.1.48.4 – Minor Update

bug-fixes

 • ALGEMEEN: Wanneer na het aanmaken van een klant, direct documenten werden toegevoegd d.m.v. slepen werden deze in sommige gevallen niet opgeslagen
 • APLAZA: Delta Lloyd leverde NAW-gegevens onder andere labels aan bij SVE-berichten waardoor ze niet goed verwerkt konden worden
 • APLAZA: Op het tabblad Aplaza-DBS kon niet goed gesorteerd worden op datum
 • TIJDREGISTRATIE: Wanneer het aanmaken van een nieuwe klant werd geannuleerd werd een tijdregistratie toch opgeslagen
 • HYPOTHEEK: HDN-berichten van findesk konden niet goed ingelezen worden
 • INCASSO: Bij het aanmaken van een losse incassoregel kon het IBAN met kleine letters ingevuld worden
 • OUTLOOK: Bij Client/Server-installaties werden in sommige gevallen e-mailberichten van andere postvakken getoond
 • SCHADE: Wanneer een klant geen schades had kon je toch dubbelklikken in het schadeoverzicht op klantniveau, er werd dan een leeg schadedossier geopend met een foutmelding

uitbreidingen

 • ALGEMEEN: Onder help (in het hoofdscherm) hebben we een functie toegevoegd die datums van EML-bestanden kan herstellen
 • KLANT: Via “klanten, zoeken” kan nu ook gezocht worden op IBAN
 • KLANT: Een IBAN kan alleen nog met hoofdletters ingevoerd worden
 • KLANT: Het oude banknummer kan niet meer gebruikt worden
 • ROLLS: De koppeling is op de schop genomen, zo worden NAW gegevens nu beter ingevuld, kunnen naast polissen ook offertes en aanvragen overgenomen worden en worden de premiegegevens beter overgenomen