15 maart 2019

Versie-informatie Assistent

Hieronder zie je een overzicht van bug-fixes en uitbreidingen e.d. in Assistent. De versies zijn niet doorlopend genummerd. Tussenliggende nummers bevatten alleen kleine, vaak cosmetische aanpassingen óf patches voor individuele gebruikers.

Er zijn twee soorten updates:

Minor update
updates zonder conversie van de data – meestal snel geïnstalleerd

Major update
updates met conversie van de data – kunnen geruime tijd in beslag nemen.

De versie waarmee je werkt wordt aangeduid met een versienummer dat bestaat uit 4 digits (bijvoorbeeld 2020.4.151.10) waarvan alleen de laatste twee van belang zijn. Als er een update beschikbaar is bepaalt de derde digit (in het voorbeeld 151) of een conversie gaat plaatsvinden. Als de update een hogere derde digit heeft dan de versie waarmee je nu werkt kun je een conversie verwachten. In alle andere gevallen dus niet.

We adviseren de beschikbare updates zo spoedig mogelijk na het verschijnen te installeren.


11-05-2020 – 2020.5.151.15 Minor update

bug-fixes

 • Het afleggen van facturen gaf in sommige gevallen een foutmelding
 • Het verwerken/boeken van PMB-berichten gaf een foutmelding
 • Het wijzigen van een Aplaza-gebruiker ging niet goed
 • Zoeken op postcode functioneerde niet goed
 • Afdrukken in PDF kun je weer uitzetten
 • De outlook-koppeling sorteerde niet meer op datum

08-05-2020 – 2020.5.151.14 Minor update

bug-fixes

 • Zoeken op naam werkte niet goed
 • Het invoeren van een notitie (F5) gaf een extra lege regel
 • Het afdrukken van notities werkte niet goed
 • Het ophalen van Aplaza-documenten gaf soms  “onbekende” documenten weer

07-05-2020 – 2020.5.151.13 Minor update

bug-fixes

 • Samenvoegvelden bij standaard e-mailteksten werden niet goed weergegeven
 • Het slepen van documenten op polisniveau werkte niet goed
 • Het importeren van HDN-berichten maakte lege leningdelen aan
 • Buitenlandse postcode konden niet meer ingevoerd worden
 • Het scrollen in overzichten werkte niet goed
 • Het wijzigen van een agendapunt op pakketniveau ging niet goed
 • Het afleggen van nota’s werkte niet goed

04-05-2020 – 2020.5.151.12 Minor update

bug-fixes

 • Het verwerken van PMB-berichten gaf in sommige gevallen een foutmelding
 • Het opslaan van een nota gaf in sommige gevallen een foutmelding
 • Leningdelen op een nieuwe hypotheek werden pas zichtbaar na het wisselen van tabblad
 • Zoeken op postcode functioneerde niet goed
 • Diverse kleine bugs opgelost in de boekhouding

01-05-2020 – 2020.5.151.11 Minor update

bug-fixes

 • Type klant kon niet meer worden aangemaakt
 • Op klantniveau waren de oude notities niet zichtbaar
 • Er kon niet worden gescrolld in de “oude notities”
 • Bij het ophalen van Aplaza-berichten trad een foutmelding op
 • Het aanmaken van standaardbrieven op polis-, schade- en hypotheekniveau werkte niet goed

29-04-2020 – 2020.4.151.10 Major update

bug-fixes

 • I.v.m. indexproblemen wordt nu bij EML-files de datum aanmaak getoond en NIET de datum laatste wijziging. Bij de andere files is dat ongewijzigd. 
 • Bij een brc<200 is de ass.bel. ingevuld. ga je dan naar een brc >200 en <400 moet de assbel op 0 worden gesteld. Dat gebeurde niet – nu wel.
 • Als op het hoofdfscherm de kolom “typeKlant” is geselecteerd en de gebruiker verwijderde d.m.v. F3 een waarde uit de tabel “typeKlant” bleef de waarde in de kolom op het hoofdscherm ongewijzigd. Die kolom wordt nu wél bijgewerkt.
 • De hypotheekkoppeling in een polisdossier is vanaf nu alleen zichtbaar bij branchecodes tussen 299 en 400
 • Een gebruiker zonder volledige toegang kon via het tray-icon toegang krijgen tot de Constanten.
 • Bij het omzetten van een polis in een pakketmantel werden niet alle (ADN)velden nulgesteld.
 • Wanneer in klant-, polis, schade- of hypotheekdossier werd gedubbelklikt op het overzicht op het tabblad agenda verscheen een leeg agenda-item

uitbreidingen

 • De logfunctie is nu standaard altijd aan.
 • Nu kan er ook een boekingsstuk worden gescand (en weer bekeken) op het scherm “OPL fakturen”. Ook kan elk willekeurig document aan de boeking worden gehangen. Dat kan ook op het scherm “aanmaken/muteren boeking”.
 • MT940-bestanden kunnen in de boekhouding worden ingelezen. Het boeken van bankafschriften gaat daardoor veel sneller dan voorheen.
 • De lay-out van nota’s en facturen is voortaan geheel vrij
 • Bij het muteren van een polis kunnen de branchecodes nu ook alfabetisch worden gesorteerd (Bestand, Gebruikers, Persoonlijke instellingen)
 • Voortaan krijgt een gebruiker een melding dat het record in gebruik is bij het benaderen van het record en niet achteraf bij het opslaan van de wijzigingen. 
 • Bij een autoverzekering kunnen nu meer gegevens van de bestuurder worden vastgelegd (naam, postcode, huisnummer en geboortedatum)
 • Printwerk wordt nu ALTIJD in PDF aangemaakt
 • Bij het verlaten van het hoofdscherm wordt dat scherm leeg gemaakt, zodat een gebruiker een klant kan laten meekijken zonder dat die alle andere klanten ziet.
 • Postcodes in het klantenrecord kunnen nu alleen worden genoteerd als 9999 AA.
 • Er kan nu naar documenten worden gezocht
 • Op het scherm Wijzigen Periodieke Factuur kan het totaalbedrag van de factuur nu een stuk eenvoudiger worden berekend.
 • Notities worden nu in tabelvorm opgeslagen – dat maakt zoeken mogelijk
 • Bij een backup worden eventuele fouten in een logfile vastgelegd en wordt de backup niet tussentijds siltgezet om de fout te laten zien
 • Email-gegevens (username password etc) moeten nu ingevuld worden op gebruikersniveau (persoonlijke instellingen en muteren scherm)
 • Bij eenmalige facturen kan nu worden gekozen voor “vaste” omschrijvingen

26-11-2019 – 3.1.50.8 – Minor Update

 • APLAZA: In sommige gevallen ging het vertalen van documenten niet goed

22-11-2019 – 3.1.50.7 – Minor Update

 • ALGEMEEN: In sommige gevallen toonde Assistent een foutieve datum bij e-mails op het tabblad documenten
 • APLAZA: Het ophalen van documenten gaf soms een foutmelding “Lijstindex buiten bereik”
 • APLAZA: Het verwerken van documenten gaf soms een foutmelding “Ongeldige waarde voor veld maatschappijnummer”
 • INCASSO: Een incassobestand werd in sommige gevallen afgekeurd
 • POLISSEN: In sommige gevallen werd het assurantiebelasting percentage niet juist aangepast bij het veranderen van een branchecode

12-11-2019 – 3.1.50.6 – Minor Update

bug-fixes

 • APLAZA: In sommige gevallen werden documenten van VCN niet goed opgehaald
 • INCASSO: Het exporteren van een incasso-bestand gaf soms teveel decimalen
 • NOTA: Het afleggen van nota’s duurde soms erg lang
 • POLISSEN: De knop “claimen/niet claimen” gaf in sommige gevallen een onjuiste uitkomst
 • SCHADE: Het aanmaken van een nieuw schadedossier gaf een foutmelding wanneer het veld eigen risico op de bijhorende polis leeg was

uitbreidingen

 • ALGEMEEN: Licenties worden nu automatisch opgehaald
 • ALGEMEEN: Geldverstrekker2 is op hypotheekniveau nu ook beschikbaar als samenvoegveld voor standaardbrieven en vaste e-mailteksten 
 • BOEKHOUDING: De boekhouding kan nu alleen gebruikt worden indien de vaste instellingen volledig zijn ingevuld (constanten)

04-06-2019 – 3.1.50.5 – Minor Update

bug-fixes

 • ADN: In sommige gevallen werd de mutatiecode niet goed aanpast bij het verwerken van een PMB-bericht
 • APLAZA: Het verwerken van PDF-documenten ging niet goed indien er geen polisnummer werd aangeleverd
 • APLAZA: Het verwerken van een SVE-bericht gaf soms de foutmelding: “Ongeldige conversie voor variant-type”
 • EMAIL: Bij het opstellen van een e-mailsjabloon voor het versturen van nota’s en facturen werd het standaard lettertype niet goed overgenomen
 • KLANT: De velden “TypeKlant” en “sub agent” tonen nu weer de omschrijving i.p.v. de codering
 • POLIS: In sommige gevallen werd een foutmelding getoond wanneer het aanmaken van een nota geannuleerd werd met de ESC-knop
 • SCHADE: Bij het opstellen van een e-mail op schadeniveau overschreef Assistent het onderwerp van de e-mail

 


02-05-2019 – 3.1.50.4 – Minor Update

bug-fixes

 • ADN: In sommige gevallen werd de mutatiecode van een polis niet correct gewijzigd bij het verwerken van een PMB-bericht
 • ADN: In sommige gevallen gaf Assistent een foutmelding bij het aanmaken van een boeking vanuit het PMB-scherm
 • APLAZA: Het verwerken van SVE-berichten gaf soms een foutmelding
 • APLAZA: Schadedocumenten werden niet goed aan schadedossiers gekoppeld
 • APLAZA: Documenten werden soms niet goed gekoppeld indien de maatschappij een foutief polisnummer aanleverde
 • EMAIL: Bij het toevoegen van (meer dan 7) bijlagen werd het e-mailscherm niet goed aangepast
 • EMAIL: De samenvoegvelden notaris, taxateur en makelaar werden niet goed gevuld bij het opstellen van een standaard e-mailtekst
 • EMAIL: Bij het selecteren van een e-mailtekst worden de voorvoegsels (K_) nu uit de onderwerpregel weggelaten
 • EMAIL: E-mailteksten worden nu weer gesorteerd weergegeven
 • HYPOTHEEK: Op de papieren afdruk van een hypotheekoverzicht werd het veld “totaal hypotheek” niet correct afgedrukt.
 • INCASSO: Assistent exporteert nu nog maar 1 incasso-bestand (RCUR)
 • KLANT: Het wijzigen van het veld “Type klant” werd niet opgeslagen wanneer men met de ESC-knop de klantenkaart afsloot
 • POLIS: Documenten werden niet goed opgeslagen wanneer een nieuwe polis nog niet in de database was opgeslagen
 • POLIS: Wanneer men vanuit het “hoofd”-polisoverzicht een pakketmantel muteerde, werden bijbehorende pakketonderdelen niet bijgewerkt
 • POLIS: Bij de knop “gegevens overnemen…” op het tabblad “premiegegevens – berekend” kwamen soms afrondingsverschillen voor
 • POLIS: De knop “claimen/niet claimen” rekent nu met alle premievelden
 • SCHADE: Bij het maken van een boeking werden de velden WA en CASCO niet ingevuld indien deze leeg waren

uitbreidingen

 • APLAZA: De connect-postbus wordt nu ook leeggehaald (o.a. voor documenten en berichten van VCN)

19-03-2019 – 3.1.50.3 – Minor Update

bug-fixes

 • EMAIL: Standaardbijlagen werden niet altijd goed toegevoegd


14-03-2019 – 3.1.50.2 – Minor Update

bug-fixes

 • EMAIL: Oude e-mailteksten werden niet meer getoond nadat er een nieuwe was aangemaakt

13-03-2019 – 3.1.50.1 – Major Update

bug-fixes

 • ADN: Mutatiecodes worden nu goed overgenomen bij een dubbele boeking in PRL of PMB berichten
 • ADN: Mutatiecodes worden nu goed overgenomen bij PBI berichten
 • ADN: POR codes zonder hoofdletter worden nu goed ingelezen
 • ALGEMEEN: Het was mogelijk om een spatie in de gebruikersnaam op te nemen
 • ALGEMEEN: Selecties konden worden gemaakt door iemand zonder deze rechten
 • APLAZA: Documenten op schadeniveau werden in sommige gevallen niet goed gekoppeld
 • HDN IMPORT: De import is aangepast aan de gewijzigde standaard
 • HDN IMPORT: Voorletters worden soms zonder puntjes aangeleverd; nu wordt dat gecorrigeerd overgenomen
 • KLANT: Bij het verwijderen van een klant werden eventueel gekoppelde mailings niet verwijderd
 • KLANT: De koppeling met Clareo op klantniveau aangepast naar Findash
 • TIJREG: Bij het opslaan van een tijdregistratie in de tweede instantie werd de juiste gebruikerscode niet meegenomen

uitbreidingen

 • AGENDA: Onthoudt de keuze “geselecteerd” of “allemaal” bij het afdrukken van de agenda op het hoofdscherm
 • ALGEMEEN: Het verwijderen van een klant is moeilijker gemaakt. Voortaan moet eerst “VERWIJDEREN” worden ingetikt
 • ALGEMEEN: De ESC-knop sluit nu alle schermen en niet meer sommige (M.u.v. het hoofdscherm)
 • APLAZA: Bij het verwerken van SVE-berichten wordt nu ook het e-mailadres en telefoonnummer op klantniveau ingevuld
 • DERDEN: Mogelijkheid om de regel te kopiëren via rechtermuisknop
 • EMAIL: Standaard e-mailteksten zijn aangepast, het is nu mogelijk om standaard e-mailteksten met opmaak te maken
 • FACTUUR: Het is nu mogelijk om facturen per e-mail te sturen
 • HDN IMPORT: Tekstregels(notities) worden nu ook overgenomen
 • NOTA: Het is nu mogelijk om nota’s per e-mail te sturen
 • POLIS: Bij het afdrukken van polisoverzicht lang de schadevrije jaren toegevoegd
 • POLISOVERZICHT: Op het printform worden onnodige velden bij pakketmantels nu niet meer afgedrukt

23-03-2018 – 3.1.49.1 – Major Update

bug-fixes

 • APLAZA: Wanneer een aanhalingsteken (“) voorkwam in een klantnaam ging het verwerken van een SVE-bericht niet goed
 • APLAZA: Wanneer je het koppelen van een document afbrak, werd het document in sommige gevallen gekoppeld aan de klant die als laatste opgezocht was
 • APLAZA: Wanneer een “=”-teken in een databaseveld voorkwam werkte het koppelen aan een klant niet goed
 • APLAZA: Schadedocumenten werden in sommige gevallen niet goed uitgelezen
 • APLAZA: Bij het verwerken van APLAZA-SVE berichten werden incasso codes in sommige gevallen verkeerd gezet
 • ALGEMEEN: Documenten slepen op polisniveau in een submap werkte niet goed
 • ALGEMEEN: De klanthistorie-knop werkte niet goed
 • EMAIL: Wanneer je iemand een BCC wilde sturen en álleen het bcc-emailadres invulde werd de mail niet gestuurd
 • OUTLOOK: E-mailtjes met een “tab”-teken in de onderwerpregel konden niet worden verplaatst
 • POLIS: Het verplaatsen van een polis naar een andere klant ging niet goed wanneer er nog documenten geopend waren

uitbreidingen

 • ALGEMEEN: In het kader van de aankomende AVG hebben we alle tabellen versleuteld met een wachtwoord
 • HDN-Import: Indien er een polis aanwezig is wordt deze ook geimporteerd
 • HDN-Import: We hebben de koppeling weer opgepoetst; Bic, telefoonnr partner, e-mail partner, einddatum legitimatie klant en partner, BSN Partner worden ook weer geimporteerd…
 • INCASSO: CtrlSum toegevoegd aan de Sepa-XML-Export
 • OUTLOOK: Het is nu ook mogelijk om e-mails te verplaatsen naar verwijderde items door in het overzicht op delete te drukken
 • TIJDREGISTRATIE: Bij het declaren van tijdregistraties wordt nu de gebruiker overgenomen van wie de tijdregistraties zijn in plaats van diegene die aan het declareren is
 • SCHADE: Op het tabblad derden van een schadedossier kun je nu ook naar “derden” zoeken

03-07-2017 – 3.1.48.4 – Minor Update

bug-fixes

 • ALGEMEEN: Wanneer na het aanmaken van een klant, direct documenten werden toegevoegd d.m.v. slepen werden deze in sommige gevallen niet opgeslagen
 • APLAZA: Delta Lloyd leverde NAW-gegevens onder andere labels aan bij SVE-berichten waardoor ze niet goed verwerkt konden worden
 • APLAZA: Op het tabblad Aplaza-DBS kon niet goed gesorteerd worden op datum
 • TIJDREGISTRATIE: Wanneer het aanmaken van een nieuwe klant werd geannuleerd werd een tijdregistratie toch opgeslagen
 • HYPOTHEEK: HDN-berichten van findesk konden niet goed ingelezen worden
 • INCASSO: Bij het aanmaken van een losse incassoregel kon het IBAN met kleine letters ingevuld worden
 • OUTLOOK: Bij Client/Server-installaties werden in sommige gevallen e-mailberichten van andere postvakken getoond
 • SCHADE: Wanneer een klant geen schades had kon je toch dubbelklikken in het schadeoverzicht op klantniveau, er werd dan een leeg schadedossier geopend met een foutmelding

uitbreidingen

 • ALGEMEEN: Onder help (in het hoofdscherm) hebben we een functie toegevoegd die datums van EML-bestanden kan herstellen
 • KLANT: Via “klanten, zoeken” kan nu ook gezocht worden op IBAN
 • KLANT: Een IBAN kan alleen nog met hoofdletters ingevoerd worden
 • KLANT: Het oude banknummer kan niet meer gebruikt worden
 • ROLLS: De koppeling is op de schop genomen, zo worden NAW gegevens nu beter ingevuld, kunnen naast polissen ook offertes en aanvragen overgenomen worden en worden de premiegegevens beter overgenomen