26 oktober 2017

Rolls

De koppeling met Rolls maakt het mogelijk klant- en polisgegevens naar Rolls te exporteren om aldaar een premievergelijking te maken. Omgekeerd werkt het ook: je kunt een nieuwe klant in Rolls invoeren, een premieberekening maken en vervolgens alle gegevens in Assistent inlezen.

Terug