26 oktober 2017

Maandbetalers

Je kunt voorkomen dat je klanten worden geconfronteerd met forse, jaarlijkse premienota’s. De maandbetalersregeling werkt als volgt: je boekt alle maatschappijnota’s en prolongaties zoals je gewend bent, met dien verstande dat de notabedragen normaal bij de klant in rekening worden gebracht. De klant betaalt ze echter niet – je incasseert elke maand 1/12e deel van het totaal in dat jaar in rekening te brengen bedrag.

Tussentijds kan je controlelijsten vervaardigen waarop je kunt zien of de geïncasseerde bedragen in de pas lopen met het totaal te betalen bedrag. Is dat niet het geval (bijvoorbeeld doordat er verzekeringen zijn vervallen of juist bijgesloten), dan biedt Assistent de mogelijkheid om een berekening op te stellen van het nieuwe maandbedrag. Na afloop van de maandbetalingsperiode (een periode van twaalf maanden, die ingaat op een door jou in overleg met de klant bepaald tijdstip) maak je een afrekening. Het saldo wordt standaard toegevoegd aan het totaal van de volgende periode, zodat de klant nooit wordt geconfronteerd met hoge afrekeningen.

Gekoppeld aan de maandbetalersregeling is de mogelijkheid tot het aanmaken van incassobestanden die je met je telebanking-pakket kunt inlezen (zogenaamde CLIEOP-indeling). Je maakt op elk door gewenst moment een incassobestand aan en importeert dat in je telebanking-pakket. Vervolgens bied je de incassorecords aan je bank aan. Zodra het te incasseren bedrag op je rekening is bijgeschreven kan je de betalingen door Assistent automatisch laten boeken.

Omgekeerd kan je ook betalingen aanmaken: van elke negatieve klanten-boeking wordt automatisch een betaalrecord aangemaakt. Op elk gewenst moment bied je de betalingen aan je bank aan. De procedure verloopt verder als hiervoor beschreven bij incasso.

Terug